Nieuws

8 april 2019

Han de Jager en Rogier Tetteroo ontbreken niet!

Han de Jager: Wethouder Jeugd en gezondheid, welzijn en zorg, werk en inkomen onderwijs. Rogier Tetteroo: Wethouder Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid, wonen en wijk ontwikkeling, werk en inkomen.

Lees meer

4 april 2019

Natasha Schulte (Studio Spaak) Dagvoorzitter

Natasha Schulte wordt de dagvoorzitter van Creathon@Work. Natasha is actief als dagvoorzitter, trainer, regisseur, schrijfster en (mede) eigenaar van Studio Spaak.

Lees meer

2 april 2019

Gers Pardoel sluit de Creathon in stijl af!

De deelnemers van de creathon geven vorm en inhoud aan hun begeleidingswensen. Onder deskundige leiding van Skool Workshop doen zij dit in de vorm van een rap of een vlog.

Lees meer

2 april 2019

Paul Dirkse opent School@Work 2.0

Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën van de gemeente Leiden, doet voor ons de  kick off van de  Workshop School@Work 2.0. Leiden kent een beleidsakkoord waarvan het motto luidt: "Samen maken we de stad - Werkend aan een groen, sociaal en economisch Leiden".

Lees meer

25 maart 2019

Uitnodiging Workshop School@Work 2.0!

Met het schooljaar 2017-2018 is School@Work gestart. Een initiatief van Promen en mboRijnland om jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie en met afstand tot de arbeidsmarkt, te begeleiden naar een opleiding, startkwalificatie of passende baan.

Lees meer

23 maart 2019

Duurzame begeleiding naar de arbeidsmarkt

De motie Kwint en Özdil vraagt van ons ROC dat wij studenten die hun diploma hebben gehaald en uitstromen naar werk, nog 2 jaar begeleiden op de arbeidsmarkt. mboRijnland vindt dit een heel belangrijk.

Lees meer

22 maart 2019

Kamerleden Peter Kwint en Zihni Özdil sluiten aan tijdens Creathon@Work!

Peter Kwint en Zihni Özdil hebben vanuit de Tweede Kamer de regering verzocht om samen met enkele gemeenten en mbo-scholen een proef vorm te geven om studenten na het behalen van een Entree- of mbo 2-opleiding nog twee jaar te laten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt.

Lees meer